1. Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou
uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky,
prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v
ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a
cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech,
které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky
pobytu.

 

2. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před
příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s
doručenkou) na adresu info@anglickydvur.com. Rozhodující pro určení doby
zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

 

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno
poplatky.

 

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno
poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině,
hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací
rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit
písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

 

3. Platnost

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí
objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

 

4. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich obchodních a
storno podmínek nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

 

 

Carlsbad Hotels Group s.r.o.
Sadová 956/28, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 09253335
zapsaná v oddíle C, vložka 39459 obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni
Telefonní číslo: +420351170100
Email: info@anglickydvur.com

Speciální nabídky