1. Ceny a služby

Orientační ceny ubytování a případných dalších služeb jsou uvedeny v prezentačních materiálech ubytovatele (internetové stránky, prospekty, apod.).Pro zákazníka je však závazná ta cena, která je uvedena v ubytovacím poukazu (dále jen voucher).Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis ve voucheru. Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky pobytu.

 

2. Zrušení pobytu zákazníkem

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před příjezdem. Zrušení pobytu vyžaduje písemnou elektronickou podobu (email s doručenkou) na adresu info@anglickydvur.com. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu.

 

U větších skupin mohou být sjednány individuální storno poplatky.

 

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

 

3. Platnost

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky ubytování a ubytovacího poukazu (voucheru).

 

4. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich obchodních a storno podmínek nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

 

Carlsbad Hotels Group s.r.o.
IČ 09253335
Sadová 956/28, 360 01 Karlovy Vary
Česká republika
Telefonní číslo: +420351170100

Speciální nabídky

Dárek při rezervaci přes naše webové stránky (od 2 nocí):

Thajská masáž 30 min.